Tellimiskord ja tingimused

Tagastamise tähtaeg 14 päeva on kehtiv e-poest ostetud kaubale. Juhul kui tellitud kaup on valmistatud tellija isiklikke vajadusi ja soove arvestades või muudel tellija poolt esitatud eritingimuste kohaselt, siis ostetud kaup ei kuulu tagastamisele.

Võtke ette kauba ostuarve.

 • 58227272
  Kindlasti teatage kontakteerumisel ostuarve number.
  Vastavalt võlaõigusseadusele on tarbijal õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse kohta pretensioon esitada kahe  (2) aasta jooksul. Tarbija peab teavitama müüjat toote lepingutingimustele mittevastavusest mõistliku aja jooksul, kuid mitte üle kahe (2) kuu jooksul mittevastavuse avastamisest.
  Kuue (6) esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas juba toote üleandmise ajal ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
  Võlaõigusseadusest lähtudes on pretensioon mõtet esitada, kui tootel on ilmnenud sellised puudused, mille tekkes ostja ise süüdi ei ole. Ka ei ole mõtet pretensiooni esitada, kui toodet on valesti kasutatud või hooldatud, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel ning toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
  Kui ilmneb, et defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib tarbija nõuda toote parandamist. Kui parandamine ei ole võimalik, siis ka toote asendamist. Kui müüja otsustab toote parandada, siis ei ole tarbijal õigus asendamist nõuda. Raha tagastamist on tarbijal võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul ei ole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu.